เลขอั้นจ่ายครึ่ง 2 ตัวบน-ล่าง 58 85 46 64 49 94 15 51 89 98 12 21 45 54 N
3 ตัวบน-โต๊ด 6 กลับ -