เลขอั้นจ่ายครึ่ง 2 ตัวบน-ล่าง 78 87 79 97 07 70 27 72 89 98 08 80 82 28 99 09 90 29 92N
3 ตัวบน-โต๊ด 6 กลับ -